Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Invicta

Zaloguj się do: Invicta Online

Newsletter

Szanowni Państwo,

 

W trosce o Państwa komfort i poczucie bezpieczeństwa, przekazujemy Państwu ważne informacje nt. wykonywania badań i leczenia w naszych Klinikach - w kontekście rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. 

Zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa i podejmując szczególne środki ostrożności – chcemy zapewnić naszym Pacjentom dostęp do niezbędnej opieki.

 

Realizujemy w miarę możliwości badania laboratoryjne i kontynuujemy leczenie w zmienionej (przede wszystkim zdalnej formule).Dzięki wdrożeniu szeregu działań prewencyjnych, dodatkowych procedur higienicznych i nowej organizacji pracy klinik, możemy zapewnić skuteczną pomoc i płynność procesu medycznego.

 

Koronawirus a diagnostyka i leczenie w INVICTA

 

Na bieżąco śledzimy aktualne doniesienia naukowe oraz wytyczne polskich i międzynarodowych towarzystw medycznych w sprawie postępowania w obliczu pandemii SARS-CoV-2. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji będziemy starali zrobić wszystko, by zapewnić ciągłość niezbędnej opieki i leczenia wszystkim pacjentom, którzy są w trakcie procesów medycznych, potrzebują diagnostyki lub poradnictwa.

 

Wszyscy pacjenci

Prowadzimy konsultacje i diagnostykę laboratoryjną wszystkich pacjentów planujących rozpoczęcie lub kontynuację leczenia. Spotkania z lekarzami odbywają się w większości za pomocą wideo-konsultacji lub teleporady. Badania diagnostyczne (np. pobrania krwi) umawiane są na konkretne godziny i/lub realizowane w sposób wysyłkowy (np. badania genetyczne).

 • PACJENCI Z KLINIKI LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

  Pacjenci spoza grupy ryzyka

   

  Zapewniamy niezbędną opiekę i ciągłość leczenia wszystkim niepłodnym parom, które są w trakcie procesów medycznych – także wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne podczas video-konsultacji.

  Realizujemy programy zachowania płodności (zamrażania komórek jajowych i nasienia) dla pacjentów onkologicznych oraz wymagających leczenia operacyjnego.

  programach in vitro aktualnie zalecamy zamrożenie komórek jajowych i/lub zarodków i odroczenie transferu.

  Pacjentów w procesach medycznych z włączonym leczeniem immunomodulacyjnycm (Metypred, GCSF) prosimy o kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji w celu ustalenia indywidualnego postępowania.

  Plan postępowania jest indywidulanie ustalany z lekarzem, po szczegółowej analizie sytuacji medycznej i ew. ryzyka, w oparciu o aktualną wiedzę i możliwości.

   

  Pacjenci z grupy ryzyka

   

  Każdorazowo ustalamy indywidualnie sposób postępowania poprzez kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji. W takich przypadkach może być rekomendowana modyfikacja procesu leczenia.

  Uruchomiliśmy również specjalny numer telefonu czynny 24/7 dla pacjentów leczących się, którzy znaleźli się w grupie ryzyka.

 • WSZYSCY PACJENCI

  Prowadzimy konsultacje i diagnostykę laboratoryjną wszystkich pacjentów planujących rozpoczęcie lub kontynuację leczenia. Nadchodzący czas warto wykorzystać na skonsultowanie się z lekarzem oraz świadome zaplanowanie i przygotowanie się do dalszego leczenia. Koncentrujemy się na tym, by proponować działania, których podjęcie jest bezpieczne i odpowiedzialne. Spotkania z lekarzami odbywają się za pomocą wideo-konsultacji. Badania diagnostyczne (np. pobrania krwi) umawiane są na konkretne godziny i/lub realizowane w sposób wysyłkowy (np. badania genetyczne).

 • PACJENTKI W CIĄŻY

  Pacjenci spoza grupy ryzyka

   

  Zapewniamy ciągłość opieki wszystkim pacjentom. Jeśli zachodzi taka potrzeba wykonujemy badania laboratoryjne, badania USG oraz wszelkie badania prenatalne. Wizyty lekarskie w większości realizujemy za pomocą wideo-konsultacji lub teleporady.

   

  Pacjenci z grupy ryzyka

  Każdorazowo ustalamy indywidualnie sposób postępowania poprzez kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji lub teleporad.

 • PACJENCI W RAMACH NFZ

  Pacjenci spoza grupy ryzyka

   

  Zapewniamy ciągłość opieki wszystkim pacjentom. Jeśli zachodzi taka potrzeba wykonujemy badania laboratoryjne, badania USG oraz wszelkie badania prenatalne. Wizyty lekarskie w większości realizujemy za pomocą wideo-konsultacji lub teleporady.

   

  Pacjenci z grupy ryzyka

   

  Każdorazowo ustalamy indywidualnie sposób postępowania poprzez kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji lub teleporad.

 • PACJENCI WYMAGAJĄCY KONSULTACJI INNYCH SPECJALISTÓW

  Pacjenci spoza grupy ryzyka

   

  Zapewniamy ciągłość opieki wszystkim pacjentom. Jeśli zachodzi taka potrzeba wykonujemy badania laboratoryjne, badania USG oraz wszelkie badania prenatalne. Wizyty lekarskie w większości realizujemy za pomocą wideo-konsultacji lub teleporady.

   

  Pacjenci z grupy ryzyka

   

  Każdorazowo ustalamy indywidualnie sposób postępowania poprzez kontakt z lekarzem za pośrednictwem wideo-konsultacji lub teleporad.

 • BADANIA LABORATORYJNE

  Pacjenci spoza grupy ryzyka

   

  Badania diagnostyczne (np. pobrania krwi) umawiane są na konkretne godziny i/lub realizowane w sposób wysyłkowy (np. badania genetyczne).

   

  Pacjenci z grupy ryzyka

   

  Prosimy o zgłoszenie się do Szpitala Zakaźnego à {link do wykazu placówek}

Leczenie w INVICTA w obecnej sytuacji epidemiologicznej

 

Sprawdzamy stan zdrowia pacjentów

 

Weryfikacja stanu zdrowia jest obowiązkowa i będzie przeprowadzana kilkukrotnie – podczas rozmowy telefonicznej i umawiania wizyty oraz podczas rejestracji w Klinice.

Konsultanci INVICTA będą prosili o udzielenie odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań i/lub wypełnienie ankiety.

Nasi pracownicy rutynowo będą pytali o:

 • Występowanie objawów grypopodobnych mogących świadczyć o infekcji
 • Ostatnie podróże w regiony, w których występował wirus
 • Kontakt  z osobami, które potencjalnie mogły być zarażone lub być nosicielami wirusa
 • Narażenie na inne czynniki ryzyka zarażenia wirusem.

Jeśli będą ku temu przesłanki, konsultant może anulować wizytę i skierować do specjalistycznej placówki. Może też zaproponować konsultację zdalną, w celu omówienia dalszych kroków z lekarzem.

Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo, prosimy, by do Kliniki nie przychodzić z osobami towarzyszącymi (w tym z dziećmi, jeśli ich nie dotyczy porada/badanie).

 

Jeśli wystąpią niepokojące objawy mogące świadczyć o zakażeniu, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny i nie pojawianie się w Klinice.

Ograniczenie pobytu w Klinice i konsultacje video

 

Pobrania materiału do badań laboratoryjnych realizowane są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu. Zależy nam na tym, by ograniczyć czas pobytu w Klinice i kontakt między pacjentami do niezbędnego minimum.

 

W przypadku zaleceń, pacjent zgłasza się na umówioną godzinę do kliniki w celu obrania/przekazania materiału do badań oraz wykonania badania USG; wyniki dostępne są online w serwisie medipoint.pl (należy założyć konto podczas pobytu w klinice).

W sytuacji, gdy nie jest absolutnie niezbędna fizyczna obecność w Klinice, wszystkim Pacjentom rekomendujemy korzystanie z konsultacji online (wizyty zdalne - zoom).

Wizyta zdalna (z domu, online) JEST BARDZO PROSTA W OBSŁUDZE. Ma taką samą wartość medyczną, jak wizyta bezpośrednia, a ogranicza ryzyka związane z epidemią koronawirusa.

Wdrożyliśmy standard konsultacji z wykorzystaniem narzędzia ZOOM, które zapewnia pełne szyfrowanie transmisji i bezpieczeństwo przekazywanych danych.

INVICTA posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji wizyt zdalnych – porady przez Internet (video) organizujemy dla naszych pacjentów od 7 lat.

Przebieg wizyty:

 • W umówionym czasie konsultacji, pacjent łączy się z domu poprzez oprogramowanie zoom z lekarzem.
 • Dzięki połączeniu video, lekarz ma dobry kontakt z pacjentem, może ocenić jego samopoczucie, emocje i szybko reagować na pytania.
 • Lekarz ma podgląd wyników badań oraz dokumentacji pacjenta w systemie i na bieżąco je ocenia
 • Efektem konsultacji zdalnej jest plan leczenia, zalecenia, dodatkowe rekomendacje i/lub e-recepta, którą pacjent może zrealizować w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

 

Środki ostrożności i zmiany w organizacji pracy klinik

By chronić Państwa zdrowie i zapewnić bezpieczeństwo, wdrożyliśmy szczególne procedury związane z higienizacją klinik, ograniczeniem kontaktu bezpośredniego oraz ruchu w klinice, a także minimalizowaniem ryzyka dla personelu.

We wszystkich Klinikach INVICTA stosujemy się do rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, higieny i antyseptyki. Od 2009 roku we wszystkich naszych ośrodkach funkcjonują procedury epidemiologiczne, regularnie omawiane i ćwiczone z personelem, audytowane i co roku aktualizowane. Każdy z oddziałów INVICTA objęty jest opieką pielęgniarki epidemiologicznej. Wdrożona została również opieka lekarza epidemiologa.

W kontekście zagrożenia koronawirusem wdrożyliśmy działania prewencyjne tj.:

 • kontrolę stanu zdrowia pracowników każdej zmiany
 • kontrolę stanu zdrowia pacjentów wraz z pomiarem temperatury
 • uzupełniające procedury dezynfekcyjne przestrzeni wspólnych i gabinetów,
 • regularną dezynfekcję klamek i metalowych przedmiotów codziennego użytku
 • dodatkowe punkty dezynfekcji dla personelu i pacjentów
 • wzmożoną kontrolę przestrzegania działań profilaktycznych, w tym wietrzenia i sterylizacji pomieszczeń, zachowania odległości między pacjentami w poczekalniach
 • uruchomienie dodatkowych oczyszczaczy powietrza z systemem filtrów, jonizacją, lampami UV niwelujących wirusy, bakterie i inne drobnoustroje w miejscach pobytu pacjentów,
 • instalację lamp UV oczyszczających powietrze w gabinetach i na salach zabiegowych.

Zmiany w organizacji pracy Klinik, minimalizujące kontakt bezpośredni:

 • zalecenia odbywania wizyt online, zdalnie; w klinice realizowane tylko konsultacje bezwzględnie wymagające obecności osobistej;
 • pacjenci umawiani na oddanie materiału do badań oraz badania USG na konkretną godzinę
 • uruchomione dodatkowe punkty pobrań – brak oczekiwania na pobranie
 • badania USG realizowane przez przeszkolone położne, a nagranie omawiane z lekarzem zdalnie
 • bieżąca kontrola zdrowia pracowników mających kontakt z pacjentami
 • w jednym czasie w klinice obecny tylko kilkuosobowy zespół niezbędnego personelu.

By zapewnić ciągłość procesów medycznych – skróciliśmy czas pracy klinik i wprowadziliśmy system pracy zmianowej bazującej na wymienności całych zespołów.