Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Invicta

Zaloguj się do: Invicta Online

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Konkurs 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka

 

Tytuł projektu: "Inteligentna platforma wspomagająca diagnostykę i leczenie zaburzeń płodności"

 

Nazwa beneficjenta: INVICTA sp. z o.o.
Wartość projektu: 11 364 629,25 zł
Wartość dofinansowania: 7 924 462,42 zł
Okres realizacji w latach: 2022 – 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

 

Celem projektu jest opracowanie inteligentnej platformy diagnostyczno-terapeutycznej wspierającej pracę lekarza i proces podejmowania przez niego decyzji. 

W rezultacie prac projektowych zostanie stworzona platforma/oprogramowanie, które będzie z jednej strony w sposób zautomatyzowany i inteligentny zasilana danymi, a z drugiej będzie prezentowała lekarzowi informacje (opracowane z użyciem algorytmów AI) adekwatne dla danej pacjentki. Celem oprogramowania jest więc wsparcie lekarza w decyzjach i procesie leczenia niepłodności, dzięki czemu lekarz będzie mógł skupić się na parze i jej leczeniu ograniczając m.in. czasochłonne czynności związane z wprowadzaniem i przetwarzaniem danych.

Wśród przewidywanych funkcjonalnością platformy są m.in.:

  • Automatyzacja procesu wprowadzania danych, w tym danych pozyskiwanych w trakcie wywiadu. Pozwoli to przyspieszyć proces wprowadzania danych i zmniejszyć ryzyko ich błędnego wprowadzenia.
  • Identyfikacja i zwiększenie przyswajalności danych medycznie istotnych (odnajdywanie pacjentów podobnych, tworzenie możliwych ścieżek leczenia etc.). Pozwoli to na przyspieszenie procesu terapeutycznego i zapewni dostęp do kompleksowej informacji obejmującej możliwe dalsze ścieżki postępowania.
  • Wsparcie decyzji medycznych przez dostarczenie danych adekwatnych dla danej pacjentki / przypadku.

 

Platforma będzie wykorzystywana nie tylko w Invicta, ale też zostanie udostępniona jako niezależne oprogramowanie gabinetom ginekologicznym znajdującym się m.in. poza dużymi ośrodkami miejskimi. Pozwoli to zwiększyć dostępność leczenia niepłodności poza miastami w których teraz istnieją kliniki leczenia niepłodności.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dot. projektu zapraszamy do kontaktu: cbr@invicta.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

BIURO ZARZĄDU
Polna 64, Sopot, tel. 58 58 58 810,
invicta@invicta.pl


 


KONTAKT DLA MEDIÓWmarketing@invicta.pl


 


 MEDYCYNA ESTETYCZNA - NOWOŚĆ

Zapraszamy do Kliniki Anti-Aging INVICTA w Gdańsku.
Medycyna Estetyczna
Laseroterapia
Kosmetyka Profesjonalna.
więcej...