Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Invicta

Zaloguj się do: Invicta Online

Newsletter

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

W KLINIKACH I LABORATORIACH MEDYCZNYCH INVICTA

 

Działając jako Administrator Twoich danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA KONTRAHENTÓW

Kto jest Administratorem

danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest grupa spółek Invicta (dalej jako Invicta), działająca jako współadministrator danych osobowych (Invicta spółka z o.o., Invicta Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Klinika Antiaging Invicta Sp. z o.o., Invicta Software Sp. z o.o., Zarządzanie Nieruchomościami Invicta Sp. z o.o., Invicta Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, tel. 58 58 58 800, e-mail invicta@invicta.pl.

Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?

 

We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

 

Beata Gozdecka

adres e - mail daneosobowe@invicta.pl

ul. Polna 64

81-740 Sopot

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu oraz siedziba tego podmiotu) jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do zapoznania się z ofertą, udziału w postępowaniu ofertowym, zawarcia Umowy, a odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy, podpisania i realizacji Umowy, udziału w postępowaniu ofertowym, w tym również finansowanym ze środków publicznych (np. unijnych).

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są  dane?

Cel przetwarzania danych

Podstawa przetwarzania

Okres przechowywania danych

Nawiązanie współpracy

 

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, aby zapoznać się z przedstawioną przez Ciebie, lub firmę w imieniu której występujesz ofertą.

Dane osobowe będą również wykorzystywane w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w tym również zamówień realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych lub innych środków publicznych.

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

Okres przechowywania danych: maksymalnie 10 lat, w przypadku postępowania prowadzonych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych lub innych środków publicznych.

 

 

Zawarcie i realizacja umowy

 

 

Twoje dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, której Ty lub osoba, w imieniu której występujesz jest stroną

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy

 

Okres przechowywania danych: do momentu upływu terminu przedawnienie ewentualnych roszczeń. 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

Invicta prowadzi księgi rachunkowe oraz realizuje obowiązki podatkowe, w tym prowadzi dokumentację podatkową

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Przepisy podatkowe

Okres przechowywania danych: 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dochodzenie roszczeń

 

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu realizowanych przez nas usług.

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Okres przechowywania danych: do momentu upływu terminu przedawnienie ewentualnych roszczeń. 

 

 

Nagrywanie rozmów w formie wideokonferencji (ZOOM)

 

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu archiwizowania rozmów, szkoleń, spotkań.

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

Okres przechowywania danych: do czasu cofnięcia zgody.

Jakie mam uprawnienia?

 • masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania prosimy zgłaszać mailowo na adres daneosobowe@invicta.pl;
 • dane, które są przetwarzane na podstawie przepisów prawa i których przechowywanie jest obowiązkiem prawnym (np. na podstawie przepisów podatkowych) nie mogą być przez Administratora usunięte. Inne dane mogą być na Twoje żądanie usunięte;
 • masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, PUODO), jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Komu są przekazywane moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

 • dostawcom usług technicznych, bankowych w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym oraz bankom;
 • dostawcom usług prawnych w sytuacji dochodzenia należnych roszczeń;
 • instytucjom zarządzającym i pośredniczącym (w przypadku udziału w postępowaniach konkursowych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych lub innych środków publicznych).

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Twój wyraźny wniosek.

Czy moje dane są przetwarzane jeszcze jakiś sposób?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.