Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Invicta

Zaloguj się do: Invicta Online

System B2B automatyzujący wymianę informacji pomiędzy INVICTA Sp. z o.o. a partnerami w zakresie usług medycznych.

                                                                                                                              

 

Invicta Sp. z o.o jest realizatorem projektu w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, 8 Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pt.: „System B2B automatyzujący wymianę informacji pomiędzy INVICTA Sp. z o.o. a partnerami w zakresie usług medycznych.”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Projekt obejmuje działania inwestycyjne, doradcze i szkoleniowe związane z wdrożeniem systemu B2B w firmie Invicta Sp. z o.o.

Jego przedmiotem jest wytworzenie odrębnej części oprogramowania B2B: modułu do komunikacji i wymiany danych z systemami kontrahentów w oparciu o centralną platformę oraz modernizacja obecnie użytkowanego systemu dla potrzeb automatyzacji współpracy pomiędzy Invicta i  jej  klientami w oparciu o model B2B w standardzie EDI, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. 

 

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązania informatycznego typu B2B wspomagającego rozwój współpracy pomiędzy Invicta Sp. z o.o. a kontrahentami (klientami biznesowymi), które umożliwi automatyzację i udoskonalenie procesów w zakresie świadczenia usług medycznych, rozliczeń oraz komunikacji między partnerami biznesowymi.

 

Okres realizacji projektu: 1.01.2013 – 31.12.2014.

Koszt realizacji projektu: 4327 730,40 PLN

Kwota dofinansowania: 1 944 329,88 PLN

Beneficjent: Invicta sp. z o.o.

 

Adres miejsca realizacji:

INVICTA Spółka z o.o.

80-172 Gdańsk

ul. Trzy Lipy 3

Gdański Park Naukowo – Technologiczny

 

Kontakt: invicta@invicta.pl

 

W ramach projektu realizujemy zakupy towarów i usług zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, efektywności, przejrzystości oraz zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym w oparciu o najbardziej korzystną pod względem ekonomicznym ofertę.

 

Na stronie naszej internetowej publikujemy sukcesywnie informacje o postępowaniach ofertowych.

 

LINKI:

Portal Unii Europejskiej: http://europa.eu/index_pl.htm
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: http://www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

BIURO ZARZĄDU
Polna 64, Sopot, tel. 58 58 58 810,
invicta@invicta.pl


 


KONTAKT DLA MEDIÓWmarketing@invicta.pl


 


 MEDYCYNA ESTETYCZNA - NOWOŚĆ

Zapraszamy do Kliniki Anti-Aging INVICTA w Gdańsku.
Medycyna Estetyczna
Laseroterapia
Kosmetyka Profesjonalna.
więcej...