Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Invicta

Zaloguj się do: Invicta Online

W ramach projektu realizujemy zakupy towarów i usług zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, efektywności, przejrzystości oraz zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym w oparciu o najbardziej korzystną pod względem ekonomicznym ofertę.

 

Na naszej stronie internetowej publikujemy sukcesywnie informacje o postępowaniach ofertowych.

Rozeznanie rynku

W związku z realizacją prac wykończeniowych Budynku B1 Invicta sp. z o.o. poszukuje wykonawcy prac wykończeniowych obejmujących:

  1. Wykonanie sufitów podwieszanych na kondygnacji +1, +3 w systemie suchej zabudowy zgodnie z dokumentacją projektową.
  2. Dostawę i montaż rewizji wraz z dostosowaniem konstrukcji sufitu podwieszanego na kondygnacji +1 oraz +3 do ich montażu.
  3. Wykonanie otworowania pod wpuszczane oprawy oświetleniowe.
  4. Wykonanie szpachlowania połączeń płyt z przygotowaniem pod malowanie.
  5. Wykonanie połączeń z innymi przegrodami budowlanymi zgodnie z system producenta  na części powierzchni Centrum Badawczo Rozwojowego w Sopocie przy ulicy Polnej 64.

Termin rozpoczęcia prac: 13/07/2020

Termin zakończenia prac 24/07/2020

 

Przedsiębiorców zainteresowanych złożeniem oferty zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: ecr@invicta.pl

Prace wykonywane w związku z realizacją projektu „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego INVICTA w celu opracowania i wdrożenia nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych w medycynie” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.11 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw nr projektu POIR.02.01.00-00-0316/16-00

 

 

Dostawa i montaż mebli laboratoryjno-biurowych

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-07-2020

 

Numer ogłoszenia

1251973

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 6 W INV / ZAM / MEBLE/ 2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę)
b) opakowanie powinno zostać zaklejone i oznaczone w następujący sposób:
INVICTA sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
OFERTA 6 W INV / ZAM / MEBLE/ 2020
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej:
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: ecr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 6 W INV / ZAM / MEBLE/ 2020”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecr@invicta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wojtaszek-Fischer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795122277

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie wszystkich czynności związane z dostawą i montażem mebli biurowo-laboratoryjnych zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu oraz Dokumentacji Projektowej w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie.

Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja Projektowa.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot


 

 

Dostawa i montaż systemu wody ultraczystej wraz z zapasem eksploatacyjnych materiałów zużywalnych na okres 12 miesięcy

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-07-2020

 

Numer ogłoszenia

1251705

 

Status ogłoszenia

Aktualne
 

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 2 W INV / ZAM / WODA / 2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę)
b) opakowanie powinno zostać zaklejone i oznaczone w następujący sposób:
INVICTA sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
OFERTA 2 W INV / ZAM / WODA / 2020
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej:
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: ecr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 2 W INV / ZAM / WODA / 2020”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.
 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecr@invicta.pl
 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Rozmarynowska
 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609885002
 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego jest dostawa i montaż systemu wody ultraczystej wraz z zapasem zużywalnych materiałów eksploatacyjnych na okres 12 miesięcy do Budynku B1 Europejskiego Centrum Rodziny zlokalizowanego przy ul. Polnej 64 w Sopocie oraz przeszkolenie Zamawiającego z zakresu jego obsługi.

Szczegółowa specyfikacja warunków istotnych zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 

Kategoria ogłoszenia

Dostawy
 

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne
 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

 

 

Dostawa zestawów IT

 

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE 

 

Numer ogłoszenia

1251623

 

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 5 W INV / ZAM / IT/ 2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę)
b) opakowanie powinno zostać zaklejone i oznaczone w następujący sposób:
INVICTA sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
OFERTA 4 W INV / ZAM / SERWERY / 2020
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej:
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: ecr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 5 W INV / ZAM / IT/ 2020”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.
 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecr@invicta.pl
 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Gołuchowski
 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

784364027
 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego jest dostawa 16 stanowisk IT, z których każde składa się z:
a) Notebook, zgodnie ze specyfikacją w załączniku nr 2
b) Monitor, zgodnie ze specyfikacją w załączniku nr 2
c) Mysz komputerowa, zgodnie ze specyfikacją w załączniku nr 2
do Budynku B1 Europejskiego Centrum Rodziny, zlokalizowanego przy ul. Polnej 64 w Sopocie.

Szczegółowa specyfikacja warunków istotnych zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy
 

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT
 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

 

 

Dostawa i montaż sekwenatora

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE 

 

Numer ogłoszenia

1249797

 

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 1 W INV / ZAM / SEKWENATOR / 2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę)
b) opakowanie powinno zostać zaklejone i oznaczone w następujący sposób:
INVICTA sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
OFERTA 1 W INV / ZAM / SEKWENATOR / 2020
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej:
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: ecr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 1 W INV / ZAM / SEKWENATOR / 2020”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.
 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Rozmarynowska
 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 885 002
 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego jest dostawa i montaż sekwenatora nowej generacji do Budynku B1 Europejskiego Centrum Rodziny zlokalizowanego przy ul. Polnej 64 w Sopocie oraz przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z jego obsługi.

Szczegółowa specyfikacja warunków istotnych zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy
 

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne
 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

 

 

Dostawa i montaż zamrażarki niskotemperaturowej.


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-07-2020

 

Numer ogłoszenia

1251045

 

Status ogłoszenia

Aktualne
 

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 3 W INV / ZAM / ZAMRAŻARKA / 2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę)
b) opakowanie powinno zostać zaklejone i oznaczone w następujący sposób:
INVICTA sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
OFERTA 11 B INV / WYK / ŻYWICE / 2020
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej:
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: ecr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 3 W INV / ZAM / ZAMRAŻARKA / 2020”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.
 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecr@invicta.pl
 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Rozmarynowska
 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 885 002
 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego jest dostawa zamrażarki niskoteperaturowej do Budynku B1 Europejskiego Centrum Rodziny zlokalizowanego przy ul. Polnej 64 w Sopocie.

Szczegółowa specyfikacja warunków istotnych zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dostawa musi nastąpić do 15 września 2020 r.
 

Kategoria ogłoszenia

Dostawy
 

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne
 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

 

 

Dostawa serwerów i półek macierzy

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE 

 

Numer ogłoszenia

1249079

 

Status ogłoszenia

Aktualne
 

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 4 W INV / ZAM / SERWERY / 2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę)
b) opakowanie powinno zostać zaklejone i oznaczone w następujący sposób:
INVICTA sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
OFERTA 4 W INV / ZAM / SERWERY / 2020
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej:
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: ecr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 4 W INV / ZAM / SERWERY / 2020”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.
 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecr@invicta.pl
 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Gołuchowski
 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

784 36 40 27
 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego jest dostawa:
a) serwerów kasetowych : 4 sztuki (2 x strona podstawowa, 2 x strona zapasowa)
b) półek macierzy dyskowych: 2 sztuki (1 x podstawowa, 1 x zapasowa)
do Budynku B1 Europejskiego Centrum Rodziny, zlokalizowanego przy ul. Polnej 64 w Sopocie.

Szczegółowa specyfikacja warunków istotnych zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 

Kategoria ogłoszenia

Dostawy
 

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT
 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

 

 

Wybór eksperta ds. genetyki człowieka

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE 

Numer ogłoszenia

1248007

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 1 IN BMO/2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a. oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę) z wyraźnym oznaczeniem: „OFERTA”
b. opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane i oznaczone w następujący sposób:
Zamawiający: Invicta spółka z o.o. (ul. Trzy lipy 3, 80-172 Gdańsk)
Adres do korespondencji:
INVICTA
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
Przedmiot postępowania: 1 IN BMO/2020 - OFERTA
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.

4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej :
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: invicta@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 1 IN BMO/2020 - OFERTA”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.
 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

invicta@invicta.pl
 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Kotlarz
 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 585 88 10
 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Zleceniobiorcy na stanowisko Eksperta z dziedziny genetyki człowieka.
 

Kategoria ogłoszenia

Usługi
 

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne
 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk
 

 

 

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z dostawą i montażem podłogi podniesionej wraz z pracami towarzyszącymi w zakresie przygotowania podłoża oraz uziemienia podłogi, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu i Dokumentacji Projektowej.

 

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

Numer ogłoszenia

1246248

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 12 B INV / WYK / PODŁOGA / 2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę)
b) opakowanie powinno zostać zaklejone i oznaczone w następujący sposób:
INVICTA sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
OFERTA 12 B INV / WYK / PODŁOGA / 2020
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej :
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: ecr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 12 B INV / WYK / PODŁOGA / 2020”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.
 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecr@invicta.pl
 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wojtaszek-Fischer
 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795122277
 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z dostawą i montażem podłogi podniesionej wraz z pracami towarzyszącymi w zakresie przygotowania podłoża oraz uziemienia podłogi zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu oraz Dokumentacji Projektowej w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.


Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja Projektowa.

Bezwzględnym warunkiem udziału w postępowaniu i dostępu do Załącznika nr 3 do Zapytania jest podpisanie przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane
 

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane
 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

 

 

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z wykonaniem posadzek z żywic poliuretanowych i epoksydowych wraz z cokołami w tej samej technologii, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu i Dokumentacji Projektowej.

 

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Numer ogłoszenia

1243398

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 11 B INV / WYK / ŻYWICE / 2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę)
b) opakowanie powinno zostać zaklejone i oznaczone w następujący sposób:
INVICTA sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
OFERTA 11 B INV / WYK / ŻYWICE / 2020
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej :
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: ecr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 11 B INV / WYK / ŻYWICE / 2020”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecr@invicta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wojtaszek-Fischer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795122277

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z wykonaniem posadzek z żywic poliuretanowych i epoksydowych wraz z cokołami w tej samej technologii, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu oraz Dokumentacji Projektowej w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.

Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja Projektowa.

Wykaz Umownej dokumentacji projektowej znajduję się pod adresem:
adres: https://projektybud.invicta.pl/s/ZDfJ9W6NDSFLnTE
hasło: zostanie przesłane w odrębnej wiadomości po dostarczeniu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania potencjalnego Oferenta Oświadczenia o zachowaniu poufności.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

Zasady przetargów i zapytań ofertowych

 

 

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z dostawą i montażem podłogi podniesionej wraz z pracami towarzyszącymi w zakresie przygotowania podłoża oraz uziemienia podłogi, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu i Dokumentacji Projektowej.

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

rozstrzygnięcie pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240269

 

Numer ogłoszenia

1240269

 

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

21 kwietnia 2020 r. dodano odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów (pyt. 1)
10 kwietnia 2020 r. Zamawiający uszczegółowił dokumentację projektową o przekrój przez podłogę podniesioną (zmiana wysokości podłogi).
Dokumentacja dodana w katalogu:
..\01 Architektura\#AKTUALNE\PODŁOGA PODNIESIONA – PRZEKRÓJ

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 9 B INV / WYK / PODŁOGA / 2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę)
b) opakowanie powinno zostać zaklejone i oznaczone w następujący sposób:
INVICTA sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
OFERTA 9 B INV / WYK / PODŁOGA / 2020-
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej :
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: ecr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 9 B INV / WYK / PODŁOGA / 2020”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecr@invicta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wojtaszek-Fischer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795 122 277

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z dostawą i montażem podłogi podniesionej wraz z pracami towarzyszącymi w zakresie przygotowania podłoża oraz uziemienia podłogi zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu oraz Dokumentacji Projektowej w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.


Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja Projektowa.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 
 

Pobierz PDF z zapytaniem ofertowym >>

 

 

Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnopodobnej oraz stalowej, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu i Dokumentacji Projektowej.

 

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

rozstrzygnięcie pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241157


UWAGA! zmiana terminu składania ofert, do: 27-04-2020

 

Numer ogłoszenia

1241157

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 10 B INV / WYK / DRZWI / 2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę)
b) opakowanie powinno zostać zaklejone i oznaczone w następujący sposób:
INVICTA sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
OFERTA 10 B INV / WYK / DRZWI / 2020
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej :
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: ecr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 10 B INV / WYK / DRZWI / 2020”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecr@invicta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wojtaszek-Fischer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795 122 277

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z dostawą i montażem stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnopodobnej oraz stalowej, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu oraz Dokumentacji Projektowej w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.

Dostęp do Dokumentacji Projektowej znajduję się pod adresem:
adres: https://projektybud.invicta.pl/s/7Dcjjo8nMAZpBrS

hasło: zostanie przesłane w odrębnej wiadomości PO DOSTARCZENIU PRZEZ OFERENTA OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

 

 

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z dostawą i montażem stolarki aluminiowej wewnętrznej

 

 

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

rozstrzygnięcie pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239662

Numer ogłoszenia

1239662

 

Status ogłoszenia

Aktualne
 

Miejsce i sposób składania ofert

.ferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 8 B INV / WYK / ALUWEW / 2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę)
b) opakowanie powinno zostać zaklejone i oznaczone w następujący sposób:
INVICTA sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
OFERTA 8 B INV / WYK / ALUWEW / 2020
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej :
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: ecr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 8 B INV / WYK / ALUWEW / 2020 - OFERTA”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.
 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecr@invicta.pl
 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wojtaszek-Fischer
 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795 122 277
 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z dostawą i montażem stolarki aluminiowej wewnętrznej zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu oraz Dokumentacji Projektowej w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.


Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja Projektowa.
 

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane
 

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane
 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

 

 

 

"Wykonanie robót budowlanych w ramach utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Invicta, polegających na kompleksowej realizacji prac w zakresie branży sanitarnej wewnętrznej obejmujących instalację wodno – kanalizacyjną, kanalizację deszczową, instalację wentylacji, klimatyzacji, chłodu, instalację c.o., c.t. zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu."

 

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

rozstrzygnięcie pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1223392

 
 

Numer ogłoszenia

1223392

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 1 S INV/SAN/2019
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę) z wyraźnym oznaczeniem: „OFERTA”
b) opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane i oznaczone w następujący sposób:
Zamawiający: Invicta Spółka z o.o. (ul. Trzy lipy 3, 80-172 Gdańsk)
Adres do korespondencji:
INVICTA
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
Przedmiot postępowania: 1 S INV/SAN/2019- OFERTA
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej :
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: invicta@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 1 S INV/SAN/2019- OFERTA”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.

Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres: invicta@invicta.pl
b) poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego:
INVICTA
Gdański Park Naukowo- Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

invicta@invicta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Olkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795-195 -404

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót instalacyjnych branży sanitarnej, polegających na:

kompleksowej realizacji prac w zakresie branży sanitarnej wewnętrznej obejmujących instalację wodno – kanalizacyjną, kanalizację deszczową, instalację wentylacji, klimatyzacji, chłodu, instalację c.o., c.t. zgodnie z zakresem określonym
w zapytaniu, w pomieszczeniach o powierzchni 422 m2 na 1 piętrze, 49,5 m2 na 3 piętrze i 64 m2 w piwnicy („Pomieszczenia”) położonych w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.
Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3
do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia (Zadania), dokumentacja rysunkowa.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

  

 

"Wykonanie robót instalacyjnych branży elektrycznej oraz teletechnicznej w ramach utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Invicta, polegających na kompleksowej realizacji prac w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej w zakresie instalacji wewnętrznych zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu."

 

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

rozstrzygnięcie pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1224598

 

Numer ogłoszenia

1224598

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce:
Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres: invicta@invicta.pl
b) poczty, kuriera lub dostarczona osobiście przez Zamawiającego:
INVICTA Sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Złożenie Oferty:
1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr: 2 E INV/ET/2019
2. Dopuszcza się składania oferty w wersji papierowej lub elektronicznej
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę) z wyraźnym oznaczeniem "OFERTA"
b) opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane i oznaczone w następujący sposób:
Zamawiający: Invicta Spółka z o.o. (ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk)
Adres do korespondencji:
INVICTA
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
Przedmiot postępowania: 2 E INV/ET/2019-OFERTA
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej:
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: invicta@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: "Nr: 2 E INV/ET/2019-OFERTA"
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.

Bezwzględnym warunkiem udziału w postępowaniu i dostępu do Załącznika nr 3 do Zapytania jest podpisanie przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osobę umocowaną do złożenia podpisu
w imieniu Oferenta i odesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: invicta@invicta.pl każdorazowo z dopiskiem: „dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 2 E INV/ET/2019”. Oryginał oświadczenia
o zachowaniu poufności należy przesłać do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres:
Zamawiający: Invicta Spółka z o.o., ul. Trzy lipy 3, 80-172 Gdańsk
Adres do korespondencji:
INVICTA Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane z dopiskiem „dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 2 E INV/ET2019”,
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
Po otrzymaniu podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, Zamawiający udostępni Oferentowi Załączniki nr 3
w ciągu 2 dni roboczych w wersji elektronicznej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

invicta@invicta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Olkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795-195 -404

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót instalacyjnych branży elektrycznej oraz teletechnicznej, polegających na:

kompleksowej realizacji prac w zakresie branży elektrycznej oraz teletechnicznej obejmujących wykonanie m.in. tras kablowych, instalacji oświetleniowej, rozdzielnic elektrycznych, instalacji kontroli dostępu, okablowania strukturalnego, połączeń wyrównawczych, montażu osprzętu zgodnie z zakresem określonym w Zapytaniu w pomieszczeniach o powierzchni 494,2 m2 na 1 piętrze, 49,8 m2 na 3 piętrze i 64 m2 w piwnicy („Pomieszczenia”) położonych w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.

Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, dokumentacja rysunkowa.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

  

"Część A inwestycji Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego INVICTA: Stan surowy budynku B2 wraz z obudową wykopu, konstrukcją stalową łącznika oraz niezbędnymi instalacjami."

 

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

rozstrzygnięcie pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227087

 

Numer ogłoszenia

1227087

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce:
Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres: invicta@invicta.pl
b) poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego:
INVICTA Sp. z o.o.
Adres do korespondencji:
INVICTA Gdański Park Naukowo- Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3
80-172 GDAŃSK


2. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 3 B2 INV IN/2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę) z wyraźnym oznaczeniem: „OFERTA”
b) opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane i oznaczone w następujący sposób:
Zamawiający: Invicta Spółka z o.o. (ul. Trzy lipy 3, 80-172 Gdańsk)
Adres do korespondencji:
INVICTA
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
Przedmiot postępowania: "3 B2 INV IN/2020 Budowa Europejskiego Centrum Rodziny w Sopocie Budynek B2 – stan surowy wraz z obudową wykopu, konstrukcją stalową łącznika oraz niezbędnymi instalacjami”
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej :
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: invicta@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „ Nr: 3 B2 INV IN/2020 Budowa Europejskiego Centrum Rodziny w Sopocie Część A - Budynek B2 – stan surowy wraz z obudową wykopu, konstrukcją stalową łącznika oraz niezbędnymi instalacjami”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

invicta@invicta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Olkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795-195 -404

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część A inwestycji - Kompleksowe wykonanie wszystkich robót budowlanych stanu surowego budynku B2 (stanowiącego część Centrum Badawczo-Rozwojowego) wraz z obudową wykopu, konstrukcją stalową łącznika oraz instalacjami niezbędnymi do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Projektem Wykonawczym („Europejskie Centrum Rodziny w Sopocie. Budynek B2). Projekt wykonawczy. Budynek B2 Centrum Badawczo-Rozwojowego - Europejskiego Centrum Badań Klinicznych, Genetyki, Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Płodności Człowieka, jednostka projektowa: FAAB Architektura Białobrzeski Figurski, 10-01-2019), obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

 

 

Wykonanie robót polegających na kompleksowej realizacji prac budowlanych związanych z wykonaniem warstw posadzkowych pod docelowe okładziny w pomieszczeniach budynku B1 wskazanych przez Zamawiającego.

 

 

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

rozstrzygnięcie pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1233911

 

Numer ogłoszenia

1233911

 

Status ogłoszenia

Aktualne

 

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres: ecr@invicta.pl
b) poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego:
INVICTA
Gdański Park Naukowo- Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecr@invicta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Olkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795 195 404

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności umożlwiające i mające na celu wykonanie prac wykończeniowych w zakresie wykonania warstw posadzkowych pod docelowe okładziny zgodnie z podanym układem warstw:

I. Poziom -1

1) Warstwa rozdzielająca w postaci foli PE grubości 0,2 mm z polietylenu o niskiej gęstości 190 g/m2
2) Wylewka betonowa klasy C20/25 grubości 5cm zbrojona strukturalnymi włóknami polimerowymi
3) Izolacja akustyczna – styropian akustyczny gr. 5 cm

II. Poziom +1

1) Warstwa rozdzielająca w postaci foli PE grubości 0,2 mm z polietylenu o niskiej gęstości 190 g/m2
2) Wylewka betonowa klasy C20/25 grubości 5cm zbrojona strukturalnymi włóknami polimerowymi
3) Izolacja akustyczna – styropian akustyczny gr. 5 cm

III. Poziom +3

1) Warstwa rozdzielająca w postaci foli PE grubości 0,2 mm z polietylenu o niskiej gęstości 190 g/m2
2) Wylewka betonowa klasy C20/25 grubości 5cm zbrojona strukturalnymi włóknami polimerowymi
3) Izolacja akustyczna – wełna skalna gr. 5 cm


w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.


Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, dokumentacja rysunkowa.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

 

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Invicta, polegających na kompleksowej realizacji prac budowlanych tynkarskich zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu. Wykonanie robót budowlanych w ramach utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Invicta, polegających na kompleksowej realizacji prac budowlanych tynkarskich zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu.

 

 

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

rozstrzygnięcie pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233990

 

Numer ogłoszenia

1233990

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 6 B INV / WYK / TYN / 2020

2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę) z wyraźnym oznaczeniem: „OFERTA”
b) opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane i oznaczone w następujący sposób:
Zamawiający: Invicta Spółka z o.o. (ul. Trzy lipy 3, 80-172 Gdańsk)
Adres do korespondencji:
INVICTA
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
Przedmiot postępowania: 6 B INV / WYK / TYN / 2020- OFERTA
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej :
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: cbr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 6 B INV / WYK / TYN / 2020- OFERTA”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecr@invicta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wojtaszek-Fischer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795-122-277

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w zakresie wykonania tynków wewnętrznych wraz z obróbką ościeży i narożników oraz wzmocnieniem tynków na granicy zmiany materiałów budowlanych za pomocą siatki.
- SW VIII Tynk gipsowy o podwyższonej twardości,
Przyczepność do podłoża ≥ 0.1 N/mm2 , EN 13279
Reakcja na ogień A1, EN 13501
Współczynnik paroprzepuszczalności [μ], 10, EN ISO 10456
Współczynnik pH 10-12
Współczynnik przewodzenia ciepła [λ], 0.39 W/mK, EN 13279
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 6.0 N/mm², EN 13279
Wytrzymałość na zginanie ≥ 2.0 N/mm², EN 13279
Twardość powierzchni ≥ 2.5 N/mm2, EN 13279

- SW VII Tynk cementowo-wapienny, 2 warstwowy, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, niskiej absorpcji wody W1,
Absorpcja wody Wc 1, EN 998-1
Czas dojrzewania około 5 min.
Gęstość objętościowa ok. 1,4 kg/dm³
Przyczepność ≥ 0,1 N/mm², EN 998-1
Reakcja na ogień A1, EN 998-1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 7/9 , EN 998-1
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,464 W / mK, EN 998-1
Wytrzymałość na ściskanie kategoria CSII, EN 998-1

w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.

Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, dokumentacja rysunkowa

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

 

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Invicta, polegających na kompleksowej realizacji prac budowlanych tynkarskich zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu.

 

Informacje o ogłoszeniu

Zapytanie anulowane

Ogłoszenie o anulowaniu z dnia 19.02.2020
Ze względu na problemy techniczne doszło do anulowania zapytania w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający informuje jednak, że nie odstępuje od zamiaru zrealizowania objętych zapytaniem robót budowlanych. W tym celu w Bazie Konkurencyjności zamieszczone zostało ponowne ogłoszenie obejmujące ten sam zakres robót: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233990, a czas na składanie ofert został stosownie wydłużony do 04.03.2020 r.


 

Numer ogłoszenia

1231187

 

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 4 B INV / WYK / TYN / 2020

2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę) z wyraźnym oznaczeniem: „OFERTA”
b) opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane i oznaczone w następujący sposób:
Zamawiający: Invicta Spółka z o.o. (ul. Trzy lipy 3, 80-172 Gdańsk)
Adres do korespondencji:
INVICTA
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
Przedmiot postępowania: 4 B INV / WYK / TYN / 2020- OFERTA
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej :
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: invicta@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 4 B INV / WYK / TYN / 2020- OFERTA”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.

Miejsce:
Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres: invicta@invicta.pl
b) poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego:
INVICTA
Gdański Park Naukowo- Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK

Termin:
a) Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2020 r. do godziny 12:00.
b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

invicta@invicta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wojtaszek-Fischer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795-122-277

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w zakresie wykonania tynków wewnętrznych wraz z obróbką ościeży i narożników oraz wzmocnieniem tynków na granicy zmiany materiałów budowlanych za pomocą siatki.
- SW VIII Tynk gipsowy o podwyższonej twardości,
Przyczepność do podłoża ≥ 0.1 N/mm2 , EN 13279
Reakcja na ogień A1, EN 13501
Współczynnik paroprzepuszczalności [μ], 10, EN ISO 10456
Współczynnik pH 10-12
Współczynnik przewodzenia ciepła [λ], 0.39 W/mK, EN 13279
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 6.0 N/mm², EN 13279
Wytrzymałość na zginanie ≥ 2.0 N/mm², EN 13279
Twardość powierzchni ≥ 2.5 N/mm2, EN 13279

- SW VII Tynk cementowo-wapienny, 2 warstwowy, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, niskiej absorpcji wody W1,
Absorpcja wody Wc 1, EN 998-1
Czas dojrzewania około 5 min.
Gęstość objętościowa ok. 1,4 kg/dm³
Przyczepność ≥ 0,1 N/mm², EN 998-1
Reakcja na ogień A1, EN 998-1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 7/9 , EN 998-1
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,464 W / mK, EN 998-1
Wytrzymałość na ściskanie kategoria CSII, EN 998-1

w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.

Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, dokumentacja rysunkowa

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot

 

 

Wykonanie prac wykończeniowych w zakresie wykonania ścian, szachtów oraz sufitów w systemie suchej zabudowy z uwzględnieniem warstw wykończeniowych wykonywanych elementów w systemie suchej zabudowy oraz pozostałych prac wykończeniowych w zakresie szpachlowania i malowania przegród budowlanych.

 

 

Informacje o ogłoszeniu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

rozstrzygnięcie pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234772


Numer ogłoszenia

 

1234772

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 7 B INV / WYK / ZAB / 2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę) z wyraźnym oznaczeniem: „OFERTA”
b) opakowanie powinno zostać zaklejone lub zalakowane i oznaczone w następujący sposób:
Zamawiający: Invicta Spółka z o.o. (ul. Trzy lipy 3, 80-172 Gdańsk)
Adres do korespondencji:
INVICTA
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
Przedmiot postępowania: 7 B INV / WYK / ZAB / 2020 - OFERTA
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej :
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: ecr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: „Nr: 7 B INV / WYK / ZAB / 2020 - OFERTA”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecr@invicta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wojtaszek-Fischer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795 122 277

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac wykończeniowych w zakresie wykonania ścian, szachtów oraz sufitów w systemie suchej zabudowy z uwzględnieniem warstw wykończeniowych wykonywanych elementów w systemie suchej zabudowy oraz pozostałych prac wykończeniowych w zakresie szpachlowania i malowania przegród budowlanych zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu oraz Dokumentacji Projektowej w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego. Zamówieniem objęte są trzy pomieszczenia o powierzchni odpowiednio 494,2 m2 na 1 piętrze,49,8 m2 na 3 piętrze i 64 m2 w piwnicy Budynku B1.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

BIURO ZARZĄDU
Polna 64, Sopot, tel. 58 58 58 810,
invicta@invicta.pl


 


KONTAKT DLA MEDIÓWmarketing@invicta.pl


 


 MEDYCYNA ESTETYCZNA - NOWOŚĆ

Zapraszamy do Kliniki Anti-Aging INVICTA w Gdańsku.
Medycyna Estetyczna
Laseroterapia
Kosmetyka Profesjonalna.
więcej...