Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Invicta

Zaloguj się do: Invicta Online

 

Procedury lecznicze stosowane w Klinikach INVICTA

 

W Klinice Leczenia Niepłodności INVICTA wykonujemy wszystkie nowoczesne procedury zapłodnienia pozaustrojowego stosowane na świecie. Dodatkowo wykonujemy procedury których nie wykonacie Państwo w żadnej innej klinice w Polsce.

 

Niepłodność to zagadnienie, które wymaga innowacyjnego podejścia do leczenia. Niezależnie od stosowanych procedur leczniczych istotnym elementem w leczeniu Pacjenta jest także koszt finansowy - cena - jaką płaci Pacjent za leczenie z wykorzystaniem procedur zapłodnienia pozaustrojowego in vitro - IVF.

 

Aktywne inwestowanie w nowatorskie rozwiązania, nowoczesne technologie i procedury medyczne, ntensywne szkolenia zespołu owocują wysoką skutecznością leczenia oraz ograniczeniem kosztów jakie ponosi Pacjent.

 • Zapłodnienie Pozaustrojowe In Vitro (IVF)

  Zapłodnienie pozaustrojowe IVF-ET (In Vitro Fertilization, Embryo Transfer) jest jedną z metod wspomaganego rozrodu stosowaną w leczeniu niepłodności małżeńskiej. Metoda "in vitro" od czasu wprowadzenia przed ponad dwudziestu laty umożliwiła posiadanie potomstwa wielu setkom tysięcy niepłodnych par. Polega ona na połączeniu poza ustrojem kobiety komórek rozrodczych tj. komórki jajowej i plemników oraz rozwoju wczesnego zarodka  w warunkach laboratoryjnych. Jako jeden z dwóch ośrodków w Polsce wprowadziliśmy możliwość rozwoju zarodków w laboratorium do stadium blastocysty, co znacznie zwiększyło odsetek udanych prób uzyskania ciąży.

 • Embiotransfer ET (Transfer Zarodków)

  Embriotransfer to przeniesienie zarodka bądź zarodków (w zależności od indywidualnej sytuacji klinicznej pacjentki oraz jej wymagań) za pomocą specjalnego cewnika do macicy. Wykonuje się go pod kontrolą USG po 3 do 5 dniach od zabiegu pobrania oocytów.

 • Transfer mrożonych zarodków

  Przeniesienie zarodków do jamy macicy odbywa się w tym przypadku bez konieczności stymulacji pacjentki. Stosowany jest natomiast specjalny protokół leczniczy optymalnie przygotowujący śluzówkę macicy do przyjęcia zarodków (implantacji).

 • ICSI - Docytoplazmatyczne podanie plemnika do komórki jajowej

  Procedura ta jest uzupełnieniem programu zapłodnienia pozaustrojowego, stosowana jest w przypadkach, gdy w wyniku uprzednio stosowanych metod nie uzyskano zarodków. Dotyczy to szczególnie sytuacji gdy badania nasienia wskazują na poważne zaburzenia liczby (obecne są pojedyncze plemniki w nasieniu), ruchliwości lub budowy plemników.

  Początkowe etapy zastosowania tej procedury leczenia są podobne do klasycznego programu IVF pacjentka poddawana jest stymulacji hormonalnej a następnie punkcji jajników. Wybrane komórki jajowe są następnie umieszczane w naczynkach hodowlanych i oglądane pod specjalnym mikroskopem. Tu za pomocą mikroigły komórka jest nakłuwana i do jej wnętrza jest wprowadzany uprzednio wybrany pojedynczy plemnik. Technika ta zwiększa szanse na uzyskanie zapłodnionej komórki jajowej. Zabieg ICSI jest uważany za bezpieczny, tj. nie niesie podwyższonego ryzyka nieprawidłowego rozwoju dziecka. Na całym świecie wykonano już miliony takich zabiegów, a wśród urodzonych dzieci nie wykazano wyraźnego wzrostu ryzyka wad wrodzonych. Szczególnie, gdy leczenie metodą ICSI przeprowadzone jest u pary, gdzie parametry nasienia nie wykazują skrajnej patologii.

 • Diagnostyka Preimplantacyjna PGD

  Diagnostyka Preimplantacyjna (PGD) to metoda, która pozwala na wyeliminowanie ryzyka przeniesienia chorób genetycznych na dziecko, jeszcze przed zajściem kobiety w ciążę - wykrywając wady genetyczne zarodka. Metoda umożliwia przyszłym rodzicom posiadanie zdrowego dziecka, bez ryzyka przeniesienia wad genetycznych, którymi mogą być obciążeni rodzice. Dla niektórych grup pacjentów jest to jedyna możliwość posiadania zdrowego potomstwa.

  dowiedz się więcej o Diagnostyce Preimplantacyjnej...

 • IVM - in vitro maturation - dojrzewanie komórek jajowych

  Jest to metoda umożliwiająca dojrzewanie komórek jajowych poza organizmem kobiety.  Skraca to czas trwania etapu stymulacji hormonalnej jajników, który może być nawet całkowicie zaniechany lub ograniczać się jedynie do 3 - 6 dni, czyli jest zdecydowanie krótszy od typowej stymulacji do standardowego in vitro.

  Metoda stosowana jest z powodzeniem przede wszystkim u pacjentek z PCO (zespół policystycznych jajników). Odsetek ciąż po zastosowaniu leczenia z wykorzystaniem techniki IVM w porównaniu do standardowego programu in vitro jest jednak niższy i wynosi około 25% na cykl. Metoda IVM, mimo niższej skuteczności, wydaje się być bardziej bezpieczna dla pacjentki z PCO.

  Standardowa stymulacja prowadzi najczęściej do nadmiernej produkcji pęcherzyków owulacyjnych, czego następstwem mogą być powikłania w postaci zespołu hiperstymulacji (ovarian hyperstymulation syndrome - OHSS). Zespół ten charakteryzuje się powiększeniem jajników, gromadzeniem się płynu w jamie brzusznej, silnymi dolegliwościami bólowymi. W cięższych przypadkach - wzrostem hematokrytu oraz objawami związanymi z przechodzeniem płynu do jamy opłucnowej oraz worka osierdziowego. Zagęszczenie krwi może powodować powikłania zakrzepowo-zatorowe z wszelkimi tego konsekwencjami. Wydaje się, że metoda IVM jest najbardziej zbliżoną do ideału w przypadku pacjentek z PCO. Całkowicie eliminuje ona długotrwałą stymulację hormonalną, która w przypadkach PCO jest ryzykowna dla tych pacjentek.

  Obecnie w bazie ogólnoeuropejskiej zbierane są dane dotyczące urodzonych, po zastosowaniu tej procedury dzieci - ilości wad oraz ich rozwoju psychomotorycznego.

 • Hodowla do blastocysty

  W naszej Klinice istnieje możliwość hodowli zarodków do stadium blastocysty, co zwiększa znacznie szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku leczenia. Zarodki podawane są wówczas w 5 dniu od dnia pobrania komórek jajowych. Hodowane są one w specjalnie do tego celu przeznaczonych mediach. Blastocysta jest ostatnim etapem rozwoju zarodka, który może on osiągnąć w warunkach laboratoryjnych.

 • Punkcja jądra - TESA/PESA

  U części mężczyzn, u których na skutek np. stanów zapalnych lub wrodzonego braku nasieniowodów, nie stwierdza się plemników w nasieniu, szansą na posiadanie własnego potomstwa może być punkcja jąder lub najądrzy (TESA/PESA), dzięki której uzyskuje się plemniki (jeżeli są one tam obecne). Pobranie materiału przeprowadzane jest w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Z pobranego materiału izoluje się w warunkach laboratoryjnych komórki będące wczesną formą plemników lub dojrzałe plemniki. W 75% przypadków można uzyskać zdrowe plemniki, nadające się do zapłodnienia komórki jajowej metodą ICSI.

 • Assisted hatching (AH) - wspomaganie wylęgania

  U niektórych pacjentek, mimo podawania do jamy macicy prawidłowo rozwijających się zarodków nie dochodzi do ich implantacji. W takich przypadkach w kolejnym cyklu leczenia można zastosować tzw. "assisted hatching", czyli pomaga się zarodkom oswobodzić ("wykluć") z otaczającej je osłonki. Procedura ta wykonywana jest w warunkach laboratoryjnych, bezpośrednio przed ET.

  Hodowla zarodka w warunkach in vitro może prowadzić do pogrubienia jego osłonki przezroczystej, co wywołuje trudności w wylęganiu się blastocysty, a w konsekwencji również w zagnieżdżaniu się zarodka w jamie macicy. W takim przypadku zastosowanie znajduje metoda AH, która pomaga zarodkowi oswobodzić się z osłonki. Assisted hatching polega na przerwaniu ciągłości osłonki przezroczystej, przy użyciu metod:
  - mechanicznego przecięcia,
  - enzymatycznego wytrawienia,
  - zastosowania technik laserowych.

 • FAMSI (Functional fine, Acrosome activated, Morphologically Selected sperm Injection)

  Technika FAMSI (Functional fine, Acrosome activated, Morphologically Selected sperm Injection - docytoplazmatyczna iniekcja funkcjonalnie prawidłowego zaktywowanego akrosomalnie morfologicznie prawidłowego plemnika) pozwala sprecyzować kryteria wyboru najlepszego plemnika do podania do komórki jajowej. Wykorzystane są tu metody, które przyżyciowo, czyli bez skutków ubocznych dla plemnika umożliwiają jego optymalny wybór do dalszych procedur zapłodnienia pozaustrojowego.

  Metoda FAMSI została opracowana w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym INVICTA w 2010 r.

 • Separacja plemników
  Plemniki wykorzystywane w metodach zapłodnienia pozaustrojowego wymagają odpowiedniego przygotowania. Za pomocą technik izolacji plemników z nasienia następuje: oddzielenie plemników od plazmy nasienia, usunięcie substancji hamujących zdolność do zapłodnienia, zapoczątkowanie procesów ułatwiających zapłodnienie komórki jajowej, selekcja plemników o prawidłowej morfologii i ruchliwości, usunięcie bakterii, wirusów, selekcję plemników z męskim i żeńskim chromosomem. 
  Najczęściej stosowanymi technikami izolacji plemników są: 
  * płukanie nasienia
  * separacja plemników na nieciągłym gradiencie podłoża
  * migracja wstępująca – ang. swim up 
  Najczęściej wykorzystywaną metodą jest separacja plemników wykorzystująca proces wirowania na nieciągłym gradiencie Percollu (ang. Density Gradient Centrifugation), która pozwala na uzyskanie jednolitej populacji prawidłowych plemników, oddzielenie plemników od pozostałych elementów morfotycznych nasienia oraz niewielkie ryzyko utraty nielicznych plemników przy niewielkiej ich liczbie w ejakulacie.
  Czy wiesz że…?
  Klinika INVICTA jako pierwsza w Polsce, wykonała w 2008 r. Badanie Sepracaji Plemnika we własnych Laboratoriach Medycznych! 
 • Mrożenie tkanki jajnikowej

  Mrożenie tkanki jajnikowej jest innowacyjną metodą, ponieważ daje pacjentkom możliwości odzyskania płodności, jakich wcześniej nie zapewniała im żadna inna metoda leczenia.

  Mrożenie tkanki jest najbardziej przydatne w kilku przypadkach, m.in.:
  1.  W celu zachowania płodności oraz funkcji hormonalnych pacjentek chorych onkologicznie
       przed rozpoczęciem chemio i radioterapii.
  2. Jako szansa dla młodych kobiet z zespołem Turnera  na urodzenie własnego dziecka.
  3. Jako metoda zachowania statusu hormonalnego u kobiet z niedoborem estrogenów.

  Pierwszy w Polsce zabieg pobrania i zamrożenia tkanki jajnikowej metodą witryfikacji przeprowadzono w Klinice Leczenia Niepłodności INVICTA, 21 listopada 2009 roku. Do dziś jest to jedyna placówka w Polsce wykonująca tę procedurę medyczną. Tym samym Zespół Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA dołączył do grona specjalistycznych ośrodków z Francji, Niemiec i Japonii, gdzie dotychczas tego typu procedury były stosowane.

 • Mrożenie komórek jajowych metodą witryfikacji

  INVICTA jako pierwsza w Polsce wprowadziła i  stosuje rutynowo mrożenie komórek jajowych metodą witryfikacji od września 2003 roku.

  Komórki jajowe do procedury mrożenia uzyskuje się po stymulacji hormonalnej pacjentki poddanej zabiegowi zapłodnienia pozaustrojowego. Następnie zapłodnieniu podlega część komórek jajowych, a pozostałe są zamrażane. W tradycyjnej, wcześniej stosowanej metodzie, zapłodnieniu podlegały wszystkie komórki jajowe. Można było uzyskać w ten sposób nawet do kilkudziesięciu zarodków, z których dwa lub trzy podawano podczas transferu, a pozostałe podlegały zamrożeniu. W nowej metodzie, po niepowodzeniu pierwszego zabiegu, odpowiednia ilość zamrożonych wcześniej komórek jajowych jest poddana rozmrożeniu i zapłodnieniu, a rozwijające się zarodki są podawane do jamy macicy przyszłej matki. Dzięki metodzie witryfikacji można korzystać z całego zapasu uzyskanych wcześniej komórek jajowych, ponieważ przeżywalność komórek jajowych przy zastosowaniu tej metody sięga 95%. Odsetek ciąż uzyskiwanych przy użyciu komórek rozmrożonych jest porównywalny z osiąganym przy użyciu komórek świeżych. W przypadku powodzenia zabiegu i decyzji o zakończeniu rozrodu zamrożone komórki jajowe mogą być podane innym pacjentkom lub zniszczone bez wątpliwości natury etycznej. 

 • Mrożenie zarodków

  Stymulacja hormonalna stosowana w przypadku procedury IVF i ICSI  prowadzi do rozwoju dużej liczby komórek jajowych (od 3 do nawet 20). Na życzenie pacjentki nie wszystkie komórki jajowe mogą zostać poddane zapłodnieniu. Maksymalnie 3 zapłodnione komórki mogą zostać przeniesione do macicy podczas embriotransferu. W przypadku, gdy dojdzie do zapłodnienia większej liczby komórek (powyżej 3) i pozostałe zarodki nie wykazują anomalii rozwojowych mogą one zostać poddane zamrożeniu. Zarodki zamrażane są w specjalnym medium, w temp. - 196°C (temperatura ciekłego azotu). Mogą być one przechowywane w tej temperaturze przez długi okres czasu.

 • Dawstwo komórek jajowych

  W przypadku uzyskania podczas stymulacji do zabiegu IVF dużej ilości komórek jajowych, istnieje możliwość darowania części z nich anonimowej biorczyni. Dawstwo komórki jajowej jest całkowicie anonimowe. Komórka ta będzie następnie podlegała zapłodnieniu nasieniem partnera biorczyni. Daje to możliwość zostania matką kobietom, które nie posiadają własnych komórek jajowych (z problemem przedwczesnego wygasania czynności jajników, po usunięciu jajników, ze schorzeniami genetycznymi - np. Zespół Turnera).

 • Dawstwo zarodków

  W naszym Ośrodku istnieje możliwość darowania zarodków anonimowym biorcom.

 

Zobacz jak przebiega zapłodnienie komórki jajowej z zastosowaniem techniki ICSI.

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

INVICTA WARSZAWA
Złota 6, tel. 22 892 93 60
rejestracja.warszawa@invicta.pl


INVICTA GDAŃSK
Rajska 10, tel. 58 763 50 50
rejestracja.gdansk@invicta.pl

Program Dawstwa Komórek Jajowych

Bezpłatny program in vitro dla kobiet, które decydują się podzielić komórkami jajowymi...


Przekaż Dar życia. Pomóż innym parom spełnić marzenie o potomstwie!


więcej...

Szansa na ciążę dla Par pragnących zdrowego genetycznie dziecka

Obawiasz się urodzenia dziecka obciążonego chorobą genetyczną? Starasz się o dzieckopo 37 roku życia? Sprawdź w jaki sposób specjaliści z Kliniki Leczenia Niepłodności
INVICTA mogą Ci pomóc.


dowiedz się więcej

Jesteś młody i masz ich miliony...

Zostań anonimowym dawcą nasienia i pomóż innym w walce o upragnione potomstwo...
Bezpłatnie zbadamy Twoje nasienie, możesz liczyć na zwrot
kosztów w wysokości 500 zł.


Więcej

Zapłodnienie in vitro w INVICTA

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA oferuje pełne spektrum procedur leczniczych stosowanych na świecie, w tym zapłodnienie pozaustrojowe in vitro.


więcej...