Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Invicta

Zaloguj się do: Invicta Online

Promocja na Badania Genetyczne


Więcej...

Oceń nas - Ankieta Anonimowa

Wypełnij anonimową ankietę. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.


wypełnij ankietę...

Jak sprawdzić płodność Mężczyzny?

 

Badanie nasienia jest podstawowym markerem płodności, którego celem jest ustalenie przyczyn niemożności posiadania potomstwa. Najnowsze badania nasienia umożliwiają określenie potencjału prokreacyjnego mężczyzny i dokładne zdiagnozowanie podłoża jego ewentualnych problemów z płodnością. Nieprawidłowości dotyczą liczby, ruchliwości, budowy, funkcji plemników oraz innych zaburzeń czy anomalii. WHO w 2010 r. zmieniły wartości referencyjne poszczególnych parametrów badania nasienia.

 

Czy wiesz, że...
Klinika INVICTA posiada największe w Polsce Eksperckie Laboratorium Medyczne specjalizujące się w diagnostyce niepłodności!

 

Badania nasienia pozwalają na:

 • ocenę liczby i jakości plemników mężczyzny
 • określenie szans Pacjenta na posiadanie potomstwa w drodze naturalnego poczęcia
 • zdiagnozowanie przyczyny problemów z poczęciem dziecka
 • w przypadku nieprawidłowości nasienia, określenie najskuteczniejszej ścieżki postępowania medycznego

Najnowsze badania nasienia umożliwiają określenie potencjału prokreacyjnego mężczyzny i dokładne zdiagnozowanie podłoża jego ewentualnych problemów z płodnością. Laboratoria Medyczne INVICTA jako pierwsze w Polsce wprowadziły trzy nowoczesne badania pozwalające na kompleksową i zaawansowaną naukowo diagnostykę nasienia. Poza standardowymi procedurami badawczymi w ofercie INVICTA znajdziecie Państwo między innymi badanie morfologii plemników pod dużym powiększeniem (MSOME), test hypoosmotyczny HOS oraz rozszerzone badanie SOME+HOS.

Diagnostyka Nasienia w INVICTA obejmuje m. in.

 • Fragmentację DNA Plemnika

  Badanie Fragmentacji DNA Plemnika pozwala na szczegółowe zbadanie jakości materiału genetycznego jako prognostycznego parametru skuteczności zapłodnienia, rozwoju ciąży i urodzenia zdrowego dziecka. Standardowa ocena nasienia nie zawsze dostarcza wszystkich koniecznych informacji umożliwiających określenie płodności pacjenta.

  Zarodki uzyskane wskutek zapłodnienia komórki jajowej plemnikiem z nieprawidłowym (wysokim) stopniem fragmentacji DNA mają słabe rokowania już na etapie rozwoju w stadium blastocysty. Podane do macicy znacznie gorzej się przyjmują, a uzyskane dzięki nim ciąże częściej mogą kończyć się poronieniami, nieprawidłowościami i zwiększoną podatnością potomstwa na zachorowalność na nowotwory. 

  Podwyższony poziom fragmentacji DNA plemnikowego związany jest m.in. z infekcjami, gorączką, podwyższeniem temperatury w okolicach jąder, paleniem papierosów, nieodpowiednią dietą, używkami, ekspozycją na zanieczyszczenia środowiskowe, jak również z zaawansowanym wiekiem. Leczenie, a dokładniej zminimalizowanie poziomu fragmentacji zależy od czynnika sprawczego. Jeśli przyczyną uszkodzeń w chromatynie był stres oksydacyjny, zmiana stylu życia oraz zbilansowana dieta mogą przyczynić się do obniżenia stopnia uszkodzenia DNA. Stosowanie antybiotykoterapii w przypadku stanów infekcyjnych również powinno poskutkować obniżeniem poziomu fragmentacji. Zweryfikowanie trafności podjętych czynności należy sprawdzić oceniając jakość materiału genetycznego powtórnie, w odstępie 2-3 miesięcy od pierwszej analizy. 

  Czy wiesz że…? 
  Klinika INVICTA jako pierwsza w Polsce, wykonała w 2007 r. badanie Badanie Fragmentacji DNA Plemnika we własnych Laboratoriach Medycznych!

 • Separacja Diagnostyczna Plemnika

  Plemniki wykorzystywane w metodach zapłodnienia pozaustrojowego wymagają odpowiedniego przygotowania. Za pomocą technik izolacji plemników z nasienia następuje: oddzielenie plemników od plazmy nasienia, usunięcie substancji hamujących zdolność do zapłodnienia, zapoczątkowanie procesów ułatwiających zapłodnienie komórki jajowej, selekcja plemników o prawidłowej morfologii i ruchliwości, usunięcie bakterii, wirusów, selekcję plemników z męskim i żeńskim chromosomem. 

  Najczęściej stosowanymi technikami izolacji plemników są: 
  * płukanie nasienia
  * separacja plemników na nieciągłym gradiencie podłoża
  * migracja wstępująca – ang. swim up 

  Najczęściej wykorzystywaną metodą jest separacja plemników wykorzystująca proces wirowania na nieciągłym gradiencie Percollu (ang. Density Gradient Centrifugation), która pozwala na uzyskanie jednolitej populacji prawidłowych plemników, oddzielenie plemników od pozostałych elementów morfotycznych nasienia oraz niewielkie ryzyko utraty nielicznych plemników przy niewielkiej ich liczbie w ejakulacie.

  Czy wiesz że…?
  Klinika INVICTA jako pierwsza w Polsce, wykonała w 2008 r. Badanie Sepracaji Plemnika we własnych Laboratoriach Medycznych! 

 • Diagnostyczna Biopsja Jądra

  Diagnostyczna Biopsja Jądra to procedura polegająca na pobraniu wycinka tkanki celem weryfikacji histopatologicznej. Badanie wykonuje się drogą przeskórnej punkcji cienkoigłowej na zasadzie aspiracji lub w drodze otwartego postępowania chirurgicznego. Zabieg biopsji wykonuje się w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Pobrany materiał oceniany jest pod kątem obecności lub braku komórek plemnikotwórczych i plemników. Wyizolowane plemniki wykorzystuje się w procesie zapłodnienia przy zastosowaniu procedury mikroiniekcji plemnika do komórki jajowej. Biopsję jądra wykonuje się najczęściej w przypadku stwierdzenia azoospermii (braku plemników w nasieniu) celem diagnostyki różnicowej azoospermii z niedrożności i azoospermii bez niedrożności przewodów wyprowadzających nasienie.

 • Ogólne Badanie Nasienia

  Ogólne Badanie Nasienia CASA (ang. CASA, Computer Assited Sperm Analyses) to badanie umożliwiające uzyskanie obiektywnych danych dotyczących ruchliwości plemników. Obraz mikroskopowy jest przetwarzany komputerowo i szczegółowo poddawany analizie. Kolejno uzyskiwane obrazy rejestrują położenie główki plemnika i wykreślają przebytą przez niego drogę. Pozwala to na dokładną ocenę parametrów ruchu plemnika: średniej prędkości przeciętnego toru, średniej prędkości ruchu postępowego, średniej amplitudy bocznych ochyleń główki, protoliniowości i wielu innych, za pomocą których dokonuje się podziału plemników na subpopulacje o różnym tempie ruchu i szybkości progresji. CASA zapewnia obiektywność wyników oraz standaryzację procedury jak i uzyskanych parametrów, umożliwiając porównywalność diagnostyczną pomiędzy laboratoriami.

  Czy wiesz że…?
  Klinika INVICTA jako jedyna w Polsce Północnej wykonuje certyfikowaną Komputerową Analizę Nasienia CASA, co oznacza że badanie to posiada międzynarodowy certyfikat wiarygodności!

 • Rozszerzone Badanie Nasienia MSOME

  Rozszerzone Badanie Nasienia MSOME (ang. Motile Sperm Organelle Morphology Examination) to badanie morfologii plemników pod dużym powiększeniem. Diagnostyka metodą MSOME pozwala na uwzględnienie struktur wewnątrzkomórkowych plemników, między innymi obecności wakuoli oraz ich wielkości. Istnieje związek pomiędzy obecnością wakuoli, a uszkodzeniem chromatyny jądrowej plemnika. Duże wakuole mogą sugerować nieprawidłowości w nasieniu (m. in. aberracje chromosomalne) lub uszkodzenie DNA.

  Badanie wykonywane jest w celu kwalifikacji pacjenta do procedury wspomaganego rozrodu IMSI-MSOME.

 • Test Hypoosmotyczny HOS

  Test Hypoosmotyczny HOS (ang. Hypo-osmotic Swelling Test) to rozszerzone badanie nasienia, które pozwala na ocenę żywotności plemników, a także na analizę prawidłowości budowy ich błony komórkowej. W żywych plemnikach, w środowisku hypoosmotycznym woda przechodzi przez półprzepuszczalną błonę komórkową plemnika do jego wnętrza powodując zwijanie się witki. Reakcja ta jest możliwa tylko przy zdrowym nasieniu, gdzie plemniki posiadają integralną błonę komórkową.

  Badanie wykonywane jest  w celu identyfikacji plemników żywych.

 • Rozszerzone Badanie Nasienia SOME+HOS

  Rozszerzone Badanie Nasienia SOME+HOS wykonywane jest pod bardzo dużym powiększeniem. Polega na ocenie morfologii główki plemnika i jej struktur wewnętrznych, a także na ocenie reakcji witki w środowisku hypoosmotycznym.

  Rozszerzone badanie nasienia SOME+HOS wykonywane jest w celu kwalifikacji pacjenta do procedur wspomaganego rozrodu.

 

Dla dociekliwych: w 2010 r. Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła wartości referencyjne ogólnego badania nasienia. Przedstawia to poniższa tabela.


Parametr

WHO do 2010 r.

WHO od 2010 r.

Abstynencja

2-7 dni

2-7 dni

Upłynnienie

30-60 min.

30-60 min.

Objętość

2 ml

1,5 ml

Liczba plemników w ejakulacie

40 mln

39 mln

Liczba plemników w 1ml

20 mln

15 mln

Ruchliwość

50%

40%

Ruch progresywny (A+B)

50%

32%

Żywotność

75%

58%

Morfologia

30%

4%

Medal Europejski dla Usług - Autorski Program Leczenia Niepłodności INVICTA

Fertility Excellence Program

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

INVICTA WARSZAWA
00-019 Warszawa, ul. Złota 6,
T: 58 58 58 801


INVICTA GDAŃSK
80-850 Gdańsk, ul. Rajska 10
T:
58 58 58 801


INVICTA SŁUPSK
76-206 Słupsk, ul. Frąckowskiego 15
T:
58 58 58 801


INVICTA GDYNIA 
81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 50/3,
T: 58 58 58 801


INVICTA WROCŁAW
53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 208
T:
58 58 58 801


 


 

Program In Vitro All Inclusive

W ramach jednej opłaty ryczałtowej otrzymasz pełną procedurę zapłodnienia pozaustrojowego in vitro wraz
z wizytami, badaniami, dodatkowymi procedurami medycznymi oraz,
co najważniejsze, z pakietem
leków do stymulacji. 


więcej...